Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties bij MioNomi.

Bestel je iets via de wegschop, dan ga je akkoord met deze voorwaarden.

1 - Identiteit

https://www.mionomi.be is eigendom van:

MioNomi

Isabelle Saenen

Zegersdreef 83, 2930 Brasschaat

Telefoonnummer: +32 473 415 227

E-mailadres: hello@mionomi.be

Ondernemingsnummer: 0632.567.286


2 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MioNomi: Webshop MioNomi (eenmanszaak), met geregistreerd adres te Zegersdreef 83, 2930 Brasschaat, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0632.267.286
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met MioNomi in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijf-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Producten: Het voorwerp van één of meerdere koopovereenkomsten
 5. Verkoopovereenkomst: iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen MioNomi en de koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

MioNomi behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op orders die op de datum of na de datum van wijziging zijn geplaatst.

Artikel 3 - Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website van MioNomi zijn in euro’s.

De prijzen gelden per stuk, tenzij anders vermeld.

De prijzen zijn exclusief verzendingskosten, inclusief BTW.

De prijzen gelden enkel voor bestellingen die geplaatst worden via www.mionomi.be

De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Foutief weergegeven prijzen zullen zo snel mogelijk door ons gecorrigeerd worden, maar zijn niet bindend voor ons.

MioNomi behoudt zich het recht op de prijs van een product op ieder moment te wijzigen.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


Artikel 4 - Aanbod

Alle artikelen die worden aangeboden door MioNomi worden zo exact mogelijk weergegeven en zo duidelijk mogelijk omschreven om als consument een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. De gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de artikelen, echter kunnen we niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de artikelen (bv. omwille van verschillen in instellingen/kwaliteit van het beeldscherm). Dit geldt ook voor kleurverschillen in de stoffen van onze producten. Afhankelijk van de batch waarin de stof gemaakt is, kunnen er lichte kleurverschillen optreden.

MioNomi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten die worden aangeboden op onze website.


Artikel 5 - Bestelling

Indien u bestellingen plaatst op www.mionomi.be verklaart u aan de volgende voorwaarden te voldoen en stelt u volgende gegevens ter beschikking:

- U bent tenminste 18 jaar oud

- Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u de eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart. 

- U geeft uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere benodigde informatie door om een goede verwerking van uw bestelling te kunnen doen. 

- Indien u een persoonlijk account aanmaakt, kiest u een gebruikersnaam en geeft u een wachtwoord op. U bent verantwoordelijk voor iedere aankoop die via dit account gedaan wordt, geef uw gegevens dus niet zomaar door. 

Het bestellingsproces op www.mionomi.be verloopt als volgt:

U kiest de gewenste producten en plaatst deze in het winkelmandje - U geeft uw adresgegevens in of maakt een account aan - U voert uw betalingsgegevens in en kiest een verzendwijze - U doorloopt het betalingsproces - Wij versturen u een bevestiging van ontvangst van de bestelling nadat uw betaling is verwerkt - Wij innen de betaling - Wij verzenden de producten - U ontvangt de producten

Bestellingen geplaatst op www.mionomi.be zijn niet direct bindend voor de verkoper. Deze worden pas bindend nadat de verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd. Cosy Cotton behoudt zich in alle gevallen het recht bestellingen te weigeren. Redenen hiervoor kunnen zijn:

- het niet voorradig zijn van een product (wij proberen deze informatie altijd accuraat te vermelden op de website. Indien dit om een of andere redenen niet het geval is, brengen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte). 

- ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade wil van de klant.

- technische problemen op de website op het moment van de bestelling; het tonen van foutieve prijsinformatie.

- onjuiste of niet verifieerbare facturatie- of betalingsgegevens.

- Niet betalen van de bestelling. Na 7 dagen zal een eerste herinnering gestuurd worden. Indien de betaling na 14 dagen niet voldaan is, behoudt MioNomi zich het recht de bestelling te annuleren.

- vermoedens dat de klant jonger is dan 18 jaar.

- Overmacht.

Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent nog niet de acceptatie van uw bestelling. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na betaling van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

De koper/consument is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

Eens uw bestelling geplaatst en betaald is, kan MioNomi niet meer aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de gegevens door u opgegeven.

Artikel 6 - Verzending

 1. Bestellingen worden verzonden door Bpost. MioNomi kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging, diefstal of verlies van goederen tijdens de verzending van Bpost. Desondanks doen wij er alles aan om onze artikelen zo goed mogelijk te verpakken om beschadiging te voorkomen.
 2. MioNomi doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. MioNomi neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Artikel 7 - Verzendkosten

Al onze pakketjes binnen België worden met zorg geleverd door Bpost.
U krijgt een track & track nummer.
Indien u niet thuis bent op moment van de levering, wordt uw pakje 14 dagen bijgehouden voor u in het dichtsbijzijnde postkanoor.

Al onze pakketjes naar Nederland worden met zorg geleverd door Bpost.
U krijgt een track and trace nummer.

​Heb je je pakje dringend nodig of wil je de verzendkosten uitsparen? Je kan het steeds komen ophalen na afspraak.​ (Brasschaat)

DE KOSTEN EN LEVERTIJDEN VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND. 

Voor verzending binnen België gelden deze tarieven:

6,95 euro ongeacht het gewicht

Voor verzending naar Nederland gelden deze tarieven:

25,00 euro ongeacht het gewicht

Voor verzending buiten België, Nederland berekent MioNomi de verzendkosten.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige bedrag gecrediteerd. 

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via hello@mionomi.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten (middels een door haar gekozen internationaal aanvaarde betaalwijze) mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Het terugsturen van de bestelling is op kosten en risico van de consusment.

Uitsluiting herroepingsrecht:

Gepersonaliseerde producten, kunnen niet teruggestuurd worden, wegens niet terug verkoopbaar.


Artikel 9 - Retour

MioNomi doet er alles aan om de informatie bij de producten zo waarheidsgetrouw en duidelijk mogelijk weer te geven. Mocht een gekocht product toch niet in de smaak vallen dan heeft u binnen 14 dagen, geldend vanaf de dag van de levering, het recht om af te zien van de aankoop zonder opgave van een reden en zonder betaling van een boete. Dit geldt echter niet voor de gepersonaliseerde producten.

Na aanmelding van uw retour heeft u wederom 14 dagen om de producten terug te sturen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

U doorloopt hiervoor het onderstaande proces:

- U meldt uw retourzending per e-mail bij ons aan op hello@mionomi.be. U vermeldt het betreffende product en uw ordernummer.

- Wij versturen u een retourbon per e-mail (niet in het geval van producten in de sale, producten waarvoor geen verzendkosten zijn betaald en bestellingen uit landen anders dan België). In dat geval zijn de retourkosten voor uw eigen rekening.

- U verstuurt het betreffende product terug naar ons op volgend adres: Zegersdreef 83, 2930 Brasschaat. U kleeft de retourbon duidelijk op het pakket.

- Na ontvangst van het product storten wij het verschuldigde bedrag terug. Dit bedrag bevat het aankoopbedrag van het product, exclusief de verzendkosten. De retourkosten worden ons aangerekend door Bpost, u hoeft hier niets voor te betalen. Enkel bij retournering van producten die in de solden zijn, komen de retourkosten voor uw eigen rekening. 

Het te retourneren product moet compleet zijn, in de originele staat zijn en mag niet beschadigd zijn. Het product mag niet gedragen (uiteraard mag u het wel passen) of gewassen zijn.

Het is uw verantwoordelijkheid dat de producten veilig en beschermd blijven wanneer ze in uw bezit zijn en het risico van het terugsturen van het product is voor uw laste. Pak de producten daarom zorgvuldig in. 

MioNomi behoudt zich het recht om een retourzending te weigeren en terugbetaling af te wijzen in de volgende gevallen:

 • De producten bevinden zich niet meer in de originele staat.
 • De producten zijn gepersonaliseerd
 • De producten zijn niet goed verpakt en daardoor beschadigd geraakt.
 • Er ontbreken producten.
 • U heeft producten geretourneerd waarvoor u niet heeft betaald. 

Wanneer producten beschadigd zijn geraakt kan MioNomi u kosten aanrekenen voor benodigde reparaties.  

Artikel 10 - Omruilen

Cosy Cotton doet er alles aan om de informatie op de webshop zo duidelijk en helder te maken dat u de juiste maten koopt. Mocht u vragen hebben omtrent maten dan kunt u hiervoor ook altijd per e-mail (hello@mionomi.be) contact opnemen. 

Mocht een product toch onverhoopt niet passen, dan kunt u dit altijd binnen de 14 dagen ruilen. 

U doorloopt hiervoor de volgende procedure:

- U meldt uw omruiling per e-mail bij ons aan op hello@mionomi.be. U vermeldt het betreffende product en uw ordernummer. Daarnaast vermeldt u duidelijk welk product u in de plaats wil terug ontvangen. Dit product moet van dezelfde waarde zijn als het te ruilen product. Indien het product een andere waarde heeft, dient u de procedure van een retournering te volgen en zal er een factuur opgesteld worden voor dit nieuwe product.   

- U verstuurt het betreffende product terug naar ons op volgend adres: Zegersdreef 83, 2930 Brasschaat.

- Na ontvangst van het product, zullen wij u het vervangende product toesturen. Bij een omruiling betaalt u de retourkosten zelf. De nieuwe verzendkosten voor het vervangende product nemen wij voor onze rekening (niet in het geval van producten in de sale. In dat geval zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening en ook bij bestellingen uit andere landen dan België zijn de kosten voor u.)

Het te retourneren product moet compleet zijn, in de originele staat zijn en mag niet beschadigd zijn. Het product mag nog niet gedragen (uiteraard mag u het wel passen) of gewassen zijn.

Het is uw verantwoordelijkheid dat de producten veilig en beschermd blijven wanneer ze in uw bezit zijn en het risico van het terugsturen van het product is voor uw laste. Pak de producten daarom zorgvuldig in. 

MioNomi behoudt zich het recht om een retourzending te weigeren en omruiling af te wijzen in de volgende gevallen:

 • De producten bevinden zich niet meer in de originele staat.
 • Het gewenste vervangproduct is niet meer op voorraad (in dat geval zal gekeken worden naar een passende oplossing).
 • Het betreft een gepersonaliseerd product
 • De producten zijn niet goed verpakt en daardoor beschadigd geraakt.
 • Er ontbreken producten.
 • U heeft producten geretourneerd waarvoor u niet heeft betaald. 

Wanneer producten beschadigd zijn geraakt kan MioNomi u kosten aanrekenen voor benodigde reparaties.

Artikel 11 - Betaling

U hebt de mogelijkheid om te betalen per Bancontact, Mastercard of overschrijving. Alle betalingen gebeuren in een veilige omgeving.

Indien u kiest voor betaling met Bancontact of Mastercard zal de bestelling direct afgehandeld worden. Indien u kiest voor betaling per overschrijving gaat u ermee akkoord binnen 7 dagen de betaling te voldoen. Na 7 dagen zal een eerste herinnering gestuurd worden. Indien de betaling na 14 dagen niet voldaan is, behoudt MioNomi zich het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 12 - Overmacht

MioNomi zal al het mogelijke doen om de verplichtingen na te komen. MioNomi kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken indien dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die MioNomi niet in de hand heeft. Uiteraard zullen wij zo snel mogelijk gepaste oplossingen trachten te vinden om de verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 13 - Splitsbaarheid

Indien een bepaling (of een deel daarvan) van deze Algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan deze bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Algemene voorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 14 - Privacy

Uw verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door MioNomi gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden voor commerciële doeleinden.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

MioNomi blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot de consument / koper zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.


Artikel 16 - Aansprakelijkheid

Deze algemene voorwaarden beschrijven volledig onze rechten, plichten en aansprakelijkheid met betrekking tot het leveren van onze aangeboden producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welk aard dan ook die de klant lijdt vanwege de overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor MioNomi wettelijk gezien wel aansprakelijk is, zal nooit de verkoopprijs overschrijden.